SDRUŽENÍ OBČANŮ SE SPOLEČNÝM ZÁJMEM O VELKÉ POPOVICE A OKOLÍ


Informace o akcích a projektech spolku

Čerstvé informace o dění ve spolu a událostech v okolí jsou na hlavní stránce

Během zimy se setkáváme při různých příležitostech. Zveme k vyprávění zajímavé hosty. V roce 2014 byl hostem sadař Stanislav Boček, který nám teoreticky i prakticky ukázal jak pečovat o stromy v zahradě a krajině kolem nás.

Jaro vítáme pravidelnou brigádou v Krámských. Patří k ní drobné opravy cest v osadě, úklid odpadků a každoroční malá vylepšení našeho okolí.

Obr1 Obr3 Obr4 Obr5

Koncerty barokní hudby ve velkopopovickém kostele si našly své příznivce. Již po několikáté připravujeme setkání s vyjímečnými hudebníky. Pozvání na koncert v květnu 2013 přijal hobojista Pavel Verner, významná osobnost proslulé české školy dřevěných dechových nástrojů. V roce 2014 zazněly andělské zpěvy v podání sboru Svatotomášského sboru z Prahy a žáků ZUŠ Velké Popovice. Letošní koncert je ve znamení varhan a trubky. Hudebníci i posluchačí oceňují zejména vynikající akustiku a komorní prostředí velkopopovického kostela.

Obr1 Obr2 Obr3 Obr4 Obr5

Tradiční běh Bonavita připravuje náš spolek společně se Sokolem Senohraby na závěr školního roku. Nejvyšší je účast školáků, běhají však i nejmenší děti. Jako poslední se na 3km trať v parku ve Velkých Popovicích vydávají dospělí. V našem okolí se konají další akce, kterých se s radostí účastníme... běh Pepíka Chalupeckého v Pyšelích nebo každoroční podzimní běh lyžařů v Senohrabech.

POKR - orientační závod na horských kolech. Již tradiční akce pořádaná poslední dva roky na svátek svatého Václava přivede do kraje kolem Sázavy více než stovku závodníků. Cílem závodu není ujet předepsanou trasu v co nejkratším čase, ale v předepsaném čase nasbírat na kontrolách v terénu co nejvíce bodů. Účastníci závodu dostanou před startem turistickou mapu s přibližně 30ti zakreslenými kontrolami. Každý rok obměňovaná mapa zavede závodníky do mnoha krásných zákoutí našeho kraje. Unikátní medaile pochází již třetí rok z výhně kováře Romana Kotrče a odměny pro vítěze seznamují závodníky s regionálními produkty.

Obr1 Obr2 Obr3 Obr4 Obr5 Obr6

Zachráněná louka

Během kauzy "objížďka Lojovic" v roce 2011 se nám podařilo se nám uchránit louku před devastací stavebním odpadem a následně jsme dosáhli také obnovení cesty ve vytyčeném průběhu podle katastrální mapy. Orná půda se vrátila soukromým zemědělcům údolí pod Lojovicemu u Krámských láká k procházkám.

Obnova cesty a stromořadí pod Lojovicemi

Projekt "Obnovení ovocných stromořadí a cesty v přírodním parku Velkopopovicko" byl podpořen v programu Strom života Nadace Partnerství. Cílem této občanské iniciativy je obnova významných krajiných prvků v souladu s posláním přírodního parku Velkopopovicko. Účelem projektu bylo obnovit dvě tradiční ovocná stromořadí a zprůchodnit historickou pěší cestu spojujicí dvě sousední osady. Zkrátila se vzdálenost z osady Krámský na nejbližší autobusovou zastávku v Lojovicích a realizace projektu přispěla k rozvoji sousedských vztahů a občanských aktivit v okolních osadách.

V průběhu roku 2011 byl vyčištěn a upraven úvoz cesty pod Lojovicemi směrem ke Krámským. Ze získaného grantu NP byly uhrazeny nezbytné zemní práce. Brigádnicky byla vyčištěna skládka na vrcholu úvozu a na jaře 2011 vyřezáno houští a náletové dřeviny podél cesty. Na podzim 2011 se pozornost přesunula na cestu z Lojovic do Křivé vsi, podél které bylo obnoveno ovocné stromořadí. Sázení proběhlo 28.října jako součást národního rekordu v sázení stromů za účasti přibližně 40 sousedů z okolních obcí a osad.

Podzimní sázení

Na jaře 2012 jsme spolu se sousedy ze Zaječic vysázeli ovocné stromy podél cesty ze Zaječic k Dubu. Také příjezdovou cestu do Dubin okrášlilo 6 slivoní a na kraj louky u cesty pod Lojovicemi do Krámských přibylo stromořadí slivoní. Výsadba proběhla za hojné účasti sousedů, přátel a příznivců spolku. V květnu byly dokončeny úpravy staré úvozové cesty pod Lojovicemi a šest dubů dopnilo stromořadí podél této cesty.
U nového kameného stolu na vrcholku cesty jsme 21.června 2012 oslavili letní slunovrat.
Slunovrat

Plán výsadby která se uskutečnila se 28.10.2011.
Podrobné informace o výsadbě ovocného stromořadí pod Lojovicemi. [3,5MB]

Výsadba stromořadí a obnova cesty v letech 2011 a 2012 proběhly za finanční podpory Nadace Partnerství , SFŽP ČR , MŽP a společnosti Reda.

Podněty do nového územního plánu obce Velké Popovice

V průběhu příprav územního plánu Obce Velké Popovice v roce 2011 a 2012 jsme připravili následující podněty:

Cesty a jejich doplnění.
Rozvoj obcí a osad v Přírodním parku Velkopopovicko.

pso@pospokra.cz facebook +420 323 664 523