SDRUŽENÍ OBČANŮ SE SPOLEČNÝM ZÁJMEM O VELKÉ POPOVICE A OKOLÍ


Objížďka Lojovic – zachráněná louka

2011-10-12_03Na této stránce dokumentujeme vývoj kauzy, která započala budováním objížďky Lojovic v říjnu 2011. Informace o budování objížďky se objevila na osadní vývěsce v den, kdy na louku pod Lojovicemi vyjely stavební stroje a na rozmočenou ornici začaly navážet podezřelý materiál. S ohledem na zjevné nesrovnalosti v informacích poskytnutých vedením obce Velké Popovice o rozsahu a způsobu prováděných prací, jsme se o stavební aktivity začali zajímat. Jako přímý účastník občanské iniciativy, která na problém reagovala, napsal v listopadu 2011 Ing.Jindřich Řičica článek do místního Zpravodaje

Na náklady sdružení PSO byl vypracován odborný posudek za účelem posouzení environmentálních dopadů akce. ZÁVĚR posudku je jednoznačný ...."Stávající stav je nutno kvalifikovat jako protiprávní a původce tohoto stavu by měl neprodleně realizovat kroky k jeho nápravě, tj. odstranění významného podílu navezeného směsného stavebního odpadu a jeho uložení na skládku příslušné kategorie."
S posudkem byli seznámeni členové zastupitelstva Obce. Posudek byl předán místnímu Stavebnímu úřadu ve Velkých Popovicích 21.11.2011.

Po písemné urgenci odpověděl Stavební úřad Velké Popovice 25.1.2012.
Sdělení Stavebního úřadu VP - Věc: navážka materiálu na pozemky objízdné trasy. "…Navážka není v současné době na celé ploše cesty, neboť Obec Velké Popovice část navážky odstranila. Zástupce Obce Velké Popovice sdělil, že za vhodných klimatických podmínek dojde k odstranění deponovaného materiálu v celém rozsahu."

Devastace narušené louky automobilovým provozem pokračovala během roku 2012. Obrat k lepšímu nastal na podzim 2012. Byla zarovnána a upravena skládka v dolní části cesty. Zbytky kontaminované navážky byly z louky vybagrovány a odvezeny. Pracovníci Technických služeb upravili kamenou drtí obecní cestu ve vytyčeném průběhu podle katastrální mapy. Na konci roku 20.12.2012 jsme získali informaci o závěrečném účtu za celý obecní projekt. V dokumentu sice chybí konkrétní vyčíslení stovky hodin strojů a pracovníků Technických služeb, přestože jsme o to výslovně žádali, nicméně poskytuje alespoň základní informaci o rozsahu provedených prací.

2013-01-05_03.jpg

Dalo by se říci, konec dobrý, všechno dobré. Stará cesta byla obnovena a je nyní přiměřeně sjízdná. Letitá skládka je zkultivována a zdevastovaná louka se na jaře dočkala obnovy. Není to dokonalé, ale příroda si s tím již poradí. Členové spolku, kteří se v této kauze angažovali, mají každopádně radost, že vedení Obce Velké Popovice uznalo a napravilo chybu, na níž jsme upozornili. Nezbývá než doufat, že tento dobrý konec signalizuje odpovědnější přístup vedení Obce k řešení problémů.

Ing.Martin Tušl
předseda sdružení

FOTOGALERIE k článku
pso@pospokra.cz facebook +420 323 664 523