SDRUŽENÍ OBČANŮ SE SPOLEČNÝM ZÁJMEM O VELKÉ POPOVICE A OKOLÍ


O spolku

Preambule stanov Spolku

Účelem PSO je snaha o uchování krajinného rázu území, jakož i ochrana přírodního a kulturního dědictví v oblasti Velkopopovicka. Dalším účelem PSO je udržení tradičních komunitních vazeb a rozvoj místního společenského života.

STANOVY občanského sdružení Popovický spolek okrašlovací

pso@pospokra.cz facebook +420 323 664 523