Velkopopovické loučení s létem - Propozice MTBO Velkopopovické loučení s létem 2020

bude na jaře 2021 ve Velkých Popovicích.


Propozice MTBO Velkopopovické loučení s létem 2020

Pořadatelé:

Obec Velké Popovice společně se spolkem Otevřeni ke změnám

Datum závodu:

Měl být v sobotu 26. září 2020. Přesouvá se na jaro 2021. Přesný termín bude včas oznámen.

Prostor závodu:

Přírodní park Velkopopovicko

Centrum závodu, start a cíl:

Hřiště TJ Slavoj u Sokolovny Velké Popovice

Přihlášky na hlavní závod a do dětských soutěží:

V den závodu od 12:30 na startu. Jak kdo přijde, tak bude startovat.

Přihlášení závodníci se účastní závodu dobrovolně a na vlastní riziko. Za bezpečnost dětí odpovídají rodiče.

Startovné:

Startovné je zdarma, hlavní odměnou jsou společné zážitky.

Doporučené vybavení na MTBO:

Bicykl nebo koloběžka schopná jízdy v terénu + mapník (umožňuje číst mapu za jízdy), případně buzola.
Za použití helmy a ostatních bezpečnostních pomůcek je zodpovědný každý účastník samostatně.
Závodníci jsou sami odpovědni za své občerstveni v průběhu závodu. Po dojezdu hlavního závodu bude pro účastníky připraveno malé občerstvení (sušenky, pití, ovoce).

Start MTBO:

Intervalový start po minimálně jedné minutě, jak kdo přijde, tak jede.

Vypsané kategorie MTBO 2020 podle data narození:

D ...ženy do 45 let
M ...muži do 50 let
D+ ...ženy 45 let a starší
M+ ...muži 50 let a starší
Mohou jet také děti do 18 let v teamu s alespoň jedním dospělým členem. Výsledky dětí budou vyhlášeny samostatně.

Soutěž teamů:

Závodníci se mohou zapojit do teamové soutěže, do které se zaregistrují v přihlášce nebo team sestaví a nahlásí při prezenci.

Team tvoří 2 až 3 jednotlivci v hlavním závodě. Závodníci v teamu mohou jet během závodu společně nebo se od sebe kdykoliv vzdálit a jet vlastní trasou. Každý závodník však značí průjezd kontrolami samostatně do své vlastní bodové kartičky. Děti a junioři do 18 let musí jet po celou dobu závodu v doprovodu alespoň jednoho dospělého člena teamu.

Do pořadí teamu se počítá součet dvou nejlepších výsledků podle následujícího přepočtu:
M ...muži do 50 let ... body x 1
D ...ženy do 45 let ... body x 1,2
M+ ...muži 50 let a starší ... body x 1,3
D+ ...ženy 45 let a starší ... body x 1,4
Výsledky dětí do 18 let v hlavním závodě se přepočítávají podle koeficientu kategorie M+ a D+
V případě shodného počtu bodů rozhoduje nižší součet časů dojezdu VŠECH členů teamu

Například team dva muži (M a M+) a žena (D) získá body (M)=400, (M+)=310 x 1,3 = 403, (D)=350 x 1,2 = 420
Součet dvou nejlepších výsledků teamu započítaný do soutěže je 403 + 420 = 823

Tajná kontrola:

Kdekoliv v mapě vás může překvapit "tajná" kontrola. Od lampionu "tajné" kontroly vede cesta značaná fáborky, na jejímž konci jsou teprve kleštičky ke značení průjezdu do kartičky.

Soutěž Coffeebikers challenge:

Soutěž Coffeebikers challenge nabízí další taktickou variantu. V každé dospělé kategorii bude vyhlášen jeden vítěz s nejvyšším počtem projetých kontrol bez trestných bodů za pozdní příjezd. Rozhoduje jen počet kontrol, nikoliv jejich bodové hodnoty. Do soutěže budou zařazeni pouze závodníci, kteří projedou cílem před vypršením časového limitu 2 hodiny bez jediné vteřiny navíc (01:59:59). V případě shodného počtu kontrol rozhoduje lepší čas v cíli.Vyhlášení vítězů MTBO:

Pro první 3 místa v každé kategorii budou připraveny originální ceny

Soutěž juniorů a dětí bude vyhlášena samostatně.

O umístění v žebříčku závodu rozhoduje vyšší počet bodů. V případě stejného počtu bodů rozhoduje lepší čas. V případě stejného času rozhoduje barva kola.

Závodníci jsou v půběhu závodu povinni dodržovat Pravidla a podmínky závodu.

Sportujeme především pro radost a v duchu Fair Play. Odůvodněné protesty a připomínky budou organizátoři řešit s maximální péčí. Proti rozhodnutí hlavního rozhodčího není odvolání.

Bodové ohodnocení kontrol:

Kontroly jsou ohodnoceny body v rozmezí 0 - 80. Upozorňujeme závodníky, že kontroly s bodovým ohodnocením 0 dávat do lesa ani nebudeme, jezdit na ně je celkem ztráta času.

Průjezd kontrolou a tím i zisk bodů si každý závodník značí samostatně do své vlastní bodové průkazky podle pravidel.

"Prémie Vrcholy Velkopopovicka" umožňuje získat bonus 100 bodů za projetí VŠECH 5 kontrol v označené skupině. Skupina kontrol bude označena v bodovém hodnocení, které každý závodník obdrží po startu.

Hodnocení a časový limit MTBO:

Pořadí v závodě je vyhodnoceno na základě součtu bodů získaných na kontrolních bodech po odečtení penalizace za případný příjezd po limitu. Pro všechny kategorie hlavního závodu je časový limit 2 hodiny.

Příjezd 1-10 minut po limitu je penalizován odečtením 2 bodů za každou minutu.
Každá další minuta nad limit 10 minut je penalizován odečtením 10 bodů za každou minutu.
Závodníci více než 60 minut po limitu budou nebudou klasifikováni.

Mapa MTBO:

Turistická mapa v měřítku přibližně 1:30000 Smart Maps.

Mapa nebude vodovzdorně upravena. V případě deště doporučujeme mapu přelepit průhlednou páskou apod..

Označení kontrol v mapě:

Kontroly již budou zakresleny v mapě červenými kolečky s číslem kontroly.

Označení kontrol v terénu:

Kontrolní stanoviště (kontroly) jsou v terénu označena velkým oranžovo-bílým lampionem používaným pro orientační závody. Lampiony budou viditelně umístěny, takže je nebudete muset hledat někde za bukem.

K označení průchodu kontrolou slouží kleštičky, které budou připevněny k lampionu. V průkazce, kterou dostanete při prezenci, procvakněte políčko se stejným číslem jako je číslo kontroly.

Pokud by chyběly kleštičky nebo dokonce i lampion a pokud jste přesvědčeni, že jste správně a kontrola nikde, vyfoťte prosím místo kontroly jako důkaz do Vašeho mobilního telefonu. Kdybyste pak v lese potkali houbaře s lampiónem v košíku jemně mu domluvte a lampion odeberte...

pokr@pospokra.cz facebook +420 323 664 523