POKR 2018 - Propozice MTBO POKR18

10. ročník orientačního závodu na horských kolech. SOBOTA 22. září 2018 ve Velkých Popovicích.


Propozice MTBO POKR18

Pořadatelé:

VSK Humanita Praha a Popovický spolek okrašlovací

Datum závodu:

sobota 22. září 2018

Prostor závodu:

Přírodní park Velkopopovicko a okolí Sázavy

Centrum závodu, start a cíl:

Hřiště TJ Slavoj u Sokolovny Velké Popovice

Přihlášky na hlavní závod a do dětských soutěží:

Online v přihláškovém formuláři na www.pospokra.cz/pokr/

On-line přihlášky budou uzavřeny v pátek 21. září 2018 ve 12:00. Platby na účet evidujeme nejpozději do pátku 15. září 18:00. Přihlášky budou v omezeném rozsahu možné také při prezenci před závodem, až do vyčerpání zásoby map.

Přihlášení závodníci se účastní závodu dobrovolně a na vlastní riziko. Za bezpečnost dětí odpovídají rodiče.

Startovné:

V hlavním MTBO závodu jednotlivců je startovné 200 Kč za každého dospělého a 50 Kč za dítě přihlášené on-line přes Web a zaplacené převodem na účet nejpozději den před závodem. Při dohlašování na místě v den závodu bude startovné o 50 Kč vyšší.

Výtěžek závodu bude využit na podporu sportovních aktivit oddílu VSK Humanita Praha.

Prezence na akci:

Sobota 22. září 2018 od 8:30 do 10:00 v kavárně U Andělky

Doporučené vybavení na MTBO:

Bicykl nebo koloběžka schopná jízdy v terénu + mapník (umožňuje číst mapu za jízdy), případně buzola.
Za použití helmy a ostatních bezpečnostních pomůcek je zodpovědný každý účastník samostatně.
Závodníci jsou sami odpovědni za své občerstveni v průběhu závodu. Po dojezdu hlavního závodu bude pro účastníky připraveno malé občerstvení (sušenky, pití, ovoce).

Start MTBO POKR:

Intervalový start po skupinách 2 až 4 účastníků. Start první skupiny v 10:30. Při pozdním příchodu na start nebude umožněna změna startovního času. Startovní listina bude zveřejněna na webu závodu den před závodem a definitivně vyvěšena u startu v den závodu.

Team, který se přihlásí on-line, bude zařazen do jedné startovní skupiny. Závodníci z teamu, který se přihlásí až při registraci, budou zařazeni do stejné startovní skupiny podle aktuálních možností.

Vzdálenost od startu v centru závodu na mapový start je cca 500 m.

Vypsané kategorie MTBO POKR 2018 podle data narození:

D ...ženy do 45 let
M ...muži do 50 let
D+ ...ženy 45 let a starší
M+ ...muži 50 let a starší
V hlavním závodě mohou jet také děti do 18 let v teamu s alespoň jedním dospělým členem. Výsledky dětí budou vyhlášeny samostatně.

Soutěž teamů:

Závodníci se mohou zapojit do teamové soutěže, do které se zaregistrují v přihlášce nebo team sestaví a nahlásí při prezenci.

Team tvoří 2 až 3 jednotlivci v hlavním závodě. Závodníci v teamu mohou jet během závodu společně nebo se od sebe kdykoliv vzdálit a jet vlastní trasou. Každý závodník však značí průjezd kontrolami samostatně do své vlastní bodové kartičky. Děti a junioři do 18 let musí jet po celou dobu závodu v doprovodu alespoň jednoho dospělého člena teamu.

Do pořadí teamu se počítá součet dvou nejlepších výsledků podle následujícího přepočtu:
M ...muži do 50 let ... body x 1
D ...ženy do 45 let ... body x 1,2
M+ ...muži 50 let a starší ... body x 1,3
D+ ...ženy 45 let a starší ... body x 1,4
Výsledky dětí do 18 let v hlavním závodě se přepočítávají podle koeficientu kategorie M+ a D+
V případě shodného počtu bodů rozhoduje nižší součet časů dojezdu VŠECH členů teamu

Například team dva muži (M a M+) a žena (D) získá body (M)=400, (M+)=310 x 1,3 = 403, (D)=350 x 1,2 = 420
Součet dvou nejlepších výsledků teamu započítaný do soutěže je 403 + 420 = 823

Soutěž Sporticus challenge:

Soutěž Sporticus challenge nabízí další taktickou variantu. V každé dospělé kategorii bude vyhlášen jeden vítěz s nejvyšším počtem projetých kontrol bez trestných bodů za pozdní příjezd. Rozhoduje jen počet kontrol, nikoliv jejich bodové hodnoty. Do soutěže budou zařazeni pouze závodníci, kteří projedou cílem před vypršením čtyřhodinového limitu. V případě shodného počtu kontrol rozhoduje lepší čas v cíli.

Soutěž pro děti do 18 let:

Prezence dětí 8:30 – 10:30 v kavárně U Andělky. Přihlášky online v přihláškovém formuláři na www.pospokra.cz/pokr/ do pátku 21. září 2018 12:00. Startovné pro děti je 50 Kč za závodníka přihlášeného on-line, 80 Kč při dohlašování na prezenci v den závodu.
Hromadný start děského závodu bude přibližně v 11:30.

Dětské kategorie budou vypsány podle počtu a věku přihlášených dětí. Věk dítěte/juniora v den závodu musí být méně než 18 let.

Dětská soutěž je typu "free order". Každá kontrola má stejnou bodovou hodnotu. Vítězí ten, kdo objede všechny kontroly v nejkratším čase. Za závodníky se všemi kontrolami jsou hodnoceni závodníci, kterým chybí jedna či více kontrol. Závodník bude diskvalifikován, pokud nebude mít po projetím cílem označenu alespoň jednu kontrolu. Diskvalifikován bude také závodník, který dorazí do cíle po časovém limitu.

Časový limit: 150 minut pro všechny dětské kategorie

Děti do 9 let musí doprovázet rodiče. Starší děti mohou startovat samostatně se souhlasem zákonného zástupce.
Dětský závodní prostor je průjezdný po cestách s minimálním automobilovým provozem.

Vyhlášení vítězů MTBO POKR:

Pro první 3 místa v každé kategorii budou připraveny originální ceny

Soutěže dětí budou vyhlášeny samostatně.

O umístění v žebříčku závodu rozhoduje vyšší počet bodů. V případě stejného počtu bodů rozhoduje lepší čas. V případě stejného času rozhoduje barva kola.

Závodníci jsou v půběhu závodu povinni dodržovat Pravidla a podmínky závodu.

Sportujeme především pro radost a v duchu Fair Play. Odůvodněné protesty a připomínky budou organizátoři řešit s maximální péčí. Proti rozhodnutí hlavního rozhodčího není odvolání.

Bodové ohodnocení kontrol:

Kontroly jsou ohodnoceny body v rozmezí 0 - 80. Upozorňujeme závodníky, že kontroly s bodovým ohodnocením 0 dávat do lesa ani nebudeme, jezdit na ně je celkem ztráta času.

Průjezd kontrolou a tím i zisk bodů si každý závodník značí samostatně do své vlastní bodové průkazky podle pravidel.

"Prémie Ladova kraje" umožňuje získat bonus 100 bodů za projetí VŠECH 5 kontrol v označené skupině. Skupina kontrol bude označena v bodovém hodnocení, které každý závodník obdrží po startu.

Hodnocení a časový limit MTBO POKR:

Pořadí v závodě je vyhodnoceno na základě součtu bodů získaných na kontrolních bodech po odečtení penalizace za případný příjezd po limitu. Pro všechny kategorie hlavního závodu je časový limit 4 hodiny.

Příjezd 1-10 minut po limitu je penalizován odečtením 2 bodů za každou minutu.
Každá další minuta nad limit 10 minut je penalizován odečtením 10 bodů za každou minutu.
Závodníci více než 60 minut po limitu budou nebudou klasifikováni.

Mapa MTBO POKR:

Turistická mapa v měřítku přibližně 1:30000 Smart Maps.

Mapa nebude vodovzdorně upravena. V případě deště doporučujeme mapu přelepit průhlednou páskou apod..

Označení kontrol v mapě:

Kontroly již budou zakresleny v mapě červenými kolečky s číslem kontroly

Označení kontrol v terénu:

Kontrolní stanoviště jsou označena velkým oranžovo-bílým lampionem používaným pro orientační závody. Lampiony budou viditelně umístěny, takže je nebudete muset hledat někde za bukem.

K označení průchodu kontrolou slouží kleštičky, které budou připevněny k lampionu. V průkazce, kterou dostanete při prezenci, procvakněte políčko se stejným číslem jako je číslo kontroly.

Pokud by chyběly kleštičky nebo dokonce i lampion a pokud jste přesvědčeni, že jste správně a kontrola nikde, vyfoťte prosím místo kontroly jako důkaz do Vašeho mobilního telefonu. Kdybyste pak v lese potkali houbaře s lampiónem v košíku jemně mu domluvte a lampion odeberte...

pokr@pospokra.cz facebook +420 323 664 523