POKR 2017 - Propozice MTBO POKR17

9. ročník orientačního závodu na horských kolech. SOBOTA 16. září 2017 ve Velkých Popovicích.


Propozice MTBO POKR17

Pořadatelé:

VSK Humanita Praha a Popovický spolek okrašlovací

Datum závodu:

sobota 16. září 2017

Prostor závodu:

Přírodní park Velkopopovicko a okolí Sázavy

Centrum závodu, start a cíl:

Sokolovna Velké Popovice

Přihlášky na hlavní závod a do dětských soutěží:

Online v přihláškovém formuláři na www.pospokra.cz/pokr/

On-line přihlášky budou uzavřeny 14. září 2017 ve 22:00. Platby na účet evidujeme nejpozději do pátku 15. září 18:00. Přihlášky budou v omezeném rozsahu možné také při prezentaci před závodem, až do vyčerpání zásoby map.

Přihlášení závodníci se účastní závodu dobrovolně a na vlastní riziko. Za bezpečnost dětí odpovídají rodiče.

Startovné:

V hlavním MTBO závodu jednotlivců je startovné 200 Kč za každého startujícího přihlášeného on-line přes Web a zaplacené převodem na účet ve stanoveném termínu. Při dohlašování na místě v den závodu bude startovné o 50 Kč vyšší.
Startovné 50 Kč pro děti a juniory splatné při prezentaci.

Výtěžek závodu bude využit na podporu sportovních aktivit oddílu VSK Humanita Praha.

Prezentace na akci:

Sobota 16. září 2017 od 8:30 do 10:00 v kavárně U Andělky

Doporučené vybavení na MTBO:

Bicykl nebo koloběžka schopná jízdy v terénu + mapník (umožňuje číst mapu za jízdy), případně buzola.
Za použití helmy a ostatních bezpečnostních pomůcek je zodpovědný každý účastník samostatně.
Závodníci jsou sami odpovědni za své občerstveni v průběhu závodu. Po dojezdu hlavního závodu bude pro účastníky připraveno malé občerstvení (sušenky, pití, ovoce).

Start MTBO POKR:

Intervalový start po skupinách 2 až 4 účastníků. Start první skupiny v 10:30. Při pozdním příchodu na start nebude umožněna změna startovního času. Startovní listina bude zveřejněna na webu závodu den před závodem a definitivně vyvěšena u startu v den závodu.

Team, který se přihlásí on-line, bude zařazen do jedné startovní skupiny. Závodníci z teamu, který se přihlásí až při registraci, budou zařazen do stejné startovní skupiny podle aktuálních možností.

Vzdálenost od startu v centru závodu na mapový start je cca 500 m.

Vypsané kategorie MTBO POKR 2017 podle data narození:

D ...ženy do 45 let
M ...muži do 50 let
D+ ...ženy 45 let a starší
M+ ...muži 50 let a starší

Soutěž teamů:

Závodníci se mohou zapojit do teamové soutěže, do které se zaregistrují v přihlášce nebo team sestaví a nahlásí při prezentaci.
Team tvoří 2 až 3 jednotlivci v hlavním závodě. Děti a junioři do 18 let nemohou být členy teamu.
Do pořadí teamu se počítá součet dvou nejlepších výsledků podle následujícího přepočtu:
M ...muži do 50 let ... body x 1
D ...ženy do 45 let ... body x 1,2
M+ ...muži 50 let a starší ... body x 1,3
D+ ...ženy 45 let a starší ... body x 1,4

Například team dva muži (M a M+) a žena (D) získá body (M)=400, (M+)=310 x 1,3 = 403, (D)=350 x 1,2 = 420
Součet dvou nejlepších výsledků teamu započítaný do soutěže je 403 + 420 = 823
Závodníci v teamu mohou jet během závodu společně nebo se od sebe kdykoliv vzdálit a jet vlastní trasou. Každý závodník však musí značit průjezd kontrolami samostatně do své vlastní bodové kartičky.

Soutěž Sporticus challenge:

Soutěž Sporticus challenge nabízí další taktickou variantu. V každé dospělé kategorii bude vyhlášen jeden vítěz s nejvyšším počtem projetých kontrol bez trestných bodů za pozdní příjezd. Rozhoduje jen počet kontrol, nikoliv jejich bodové hodnoty. Do soutěže budou zařazeni pouze závodníci, kteří projedou cílem před vypršením čtyřhodinového limitu. V případě shodného počtu kontrol rozhoduje lepší čas v cíli.

Dětská soutěž:

Prezentace závodníků 8:30 – 10:30 v kavárně U Andělky. Startovné je 50 Kč za závodníka.
Start prvního dítěte v 11:30. Čas startu dostanou závodníci při prezentaci.
Dětské kategorie budou vypsány podle počtu a věku přihlášených dětí.

Dětská soutěž je typu "free order". Každá kontrola má stejnou bodovou hodnotu. Vítězí ten, kdo objede všechny kontroly v nejkratším čase. Za závodníky se všemi kontrolami jsou hodnoceni závodníci, kterým chybí jedna či více kontrol. Závodník bude diskvalifikován, pokud nebude mít po projetím cílem označenu alespoň jednu kontrolu. Diskvalifikován bude také závodník, který dorazí do cíle po časovém limitu.

Časový limit: 150 minut pro všechny dětské kategorie

Děti do 9 let musí doprovázet rodiče. Starší děti mohou startovat samostatně se souhlasem zákonného zástupce.
Dětský závodní prostor je průjezdný zcela mimo silnice pro motorová vozidla.

Vyhlášení vítězů MTBO POKR:

Pro první 3 místa v každé kategorii budou připraveny originální ceny

Soutěže dětí budou vyhlášeny samostatně.

O umístění v žebříčku závodu rozhoduje vyšší počet bodů. V případě stejného počtu bodů rozhoduje lepší čas. V případě stejného času rozhoduje barva kola.

Závodníci jsou v půběhu závodu povinni dodržovat Pravidla a podmínky závodu.

Sportujeme především pro radost a v duchu Fair Play. Odůvodněné protesty a připomínky budou organizátoři řešit s maximální péčí. Proti rozhodnutí hlavního rozhodčího není odvolání.

Bodové ohodnocení kontrol:

Kontroly jsou ohodnoceny body v rozmezí 0 - 80. Upozorňujeme závodníky, že kontroly s bodovým ohodnocením 0 dávat do lesa ani nebudeme, jezdit na ně je celkem ztráta času.

Průjezd kontrolou a tím i zisk bodů si každý závodník značí samostatně do své vlastní bodové průkazky podle pravidel.

"Prémie barona Ringhoffera" umožňuje získat bonus 100 bodů za projetí VŠECH 5 kontrol v označené skupině. Skupina kontrol bude označena v bodovém hodnocení, které každý závodník obdrží po startu.

Hodnocení a časový limit MTBO POKR:

Pořadí v závodě je vyhodnoceno na základě součtu bodů získaných na kontrolních bodech po odečtení penalizace za případný příjezd po limitu. Pro všechny kategorie hlavního závodu je časový limit 4 hodiny.

Příjezd 1-10 minut po limitu je penalizován odečtením 2 bodů za každou minutu.
Každá další minuta nad limit 10 minut je penalizován odečtením 10 bodů za každou minutu.
Závodníci více než 60 minut po limitu budou nebudou klasifikováni.

Mapa MTBO POKR:

Turistická mapa v měřítku přibližně 1:30000 Smart Maps.

Mapa nebude vodovzdorně upravena. V případě deště doporučujeme mapu přelepit průhlednou páskou apod..

Označení kontrol v mapě:

Kontroly již budou zakresleny v mapě červenými kolečky s číslem kontroly

Označení kontrol v terénu:

Kontrolní stanoviště jsou označena velkým oranžovo-bílým lampionem používaným pro orientační závody. Lampiony budou viditelně umístěny, takže je nebudete muset hledat někde za bukem.

K označení průchodu kontrolou slouží kleštičky, které budou připevněny k lampionu. V průkazce, kterou dostanete při prezentaci, procvakněte políčko se stejným číslem jako je číslo kontroly.

Pokud by chyběly kleštičky nebo dokonce i lampion a pokud jste přesvědčeni, že jste správně a kontrola nikde, vyfoťte prosím místo kontroly jako důkaz do Vašeho mobilního telefonu. Kdybyste pak v lese potkali houbaře s lampiónem v košíku jemně mu domluvte a lampion odeberte...

pokr@pospokra.cz facebook +420 323 664 523