SDRUŽENÍ OBČANŮ SE SPOLEČNÝM ZÁJMEM O VELKÉ POPOVICE A OKOLÍ


Zajímavosti a okolí Přírodního parku Velkopopovicko

CYKLOVÝLETY na konci stránky

Fandíme koloběžkám - zkuste to s námi! Netradiční cestování Ladovým krajem na kolběžkách

Přírodní park Velkopopovicko se rozkládá jižně od obce Velké Popovice. Jedná se převážně o zalesněný kopcovitý terén. Typické jsou dubové lesy a remízky s žulovými balvany, kamenitá a členitá krajina s mnoha rybníky. Osa území je tvořena Křivoveským a Mokřanským potokem. Do krajiny jsou zasazeny vesnice podhorského typu, které často tvoří jen osady se sotva dvaceti domky. Zajímavá je i zachovalá zemědělská architektura, např. 300 let starý špejchar v Křivé Vsi. Územím prochází naučná stezka Krajinou barona Ringhoffera. Jedná se o jednu z nejpůvodnějších a nejopuštěnějších krajin východního okraje Prahy.

Velké Popovice je rozložitá vesnice jihovýchodně od Prahy známá díky osobitému umělci Josefu Ladovi, který ve svém díle zvěčnil i mnoho dalších míst z širokého okolí. Velké Popopovice snad nejvíc proslavil pěnivý mok, který se zde vaří pod značkou Velkopopovický kozel více než sto let. V obci je také zimní stadion, kde trénuje i česká hokejová reprezentace. Vedle školy v centru obce stojí malebný kostelík, kde probíhají pravidelné nedělní mše a Popovický spolek okrašlovací zde každoročně pořádá koncerty barokní hudby.

Pivovar Kozel .... Rok 1874, kdy byla uvařena první várka piva, je základním datem novodobé historie Velkopopovického Kozla, jehož známý emblém vytvořil potulný francouzský malíř jako výraz díků za pohostinství, kterého se mu v Popovicích dostalo a kde se zdržel podstatně déle, než původně předpokládal.

Ladův kraj je turistický region rozkládající se mezi Říčany a řekou Sázavou a je pojmenován podle jedné z největších osobností české kultury. Malebná kopcovitá krajina bohatě pokrytá lesy Vás nechá rychle zapomenout, že jste vzdáleni jen 30 minut jízdy z centra Prahy!

Sdružení Rozvoj Kunic a okolí má za cíl ochranu přírody a krajiny obce Kunice a okolí, podporu rozvoje a zlepšování kvality života obyvatelům obce. Sdružení usiluje o posílení aktivní účasti veřejnosti na společenském a kulturním dění v obcích. V Kunicích stojí za pozornost vesnické muzeum na zámku Berchtold, kde jsou schromážděny rozmanité předměty a sbírky související s životem obce od počátku 20.století.

Lojovice jsou malou obcí v srdci přírodního parku. Končí zde autobus MHD a okolní krajina vybízí k výletům pešky i na kole třeba do nedalekých Pyšel. První zmínka o vsi je z roku 1318. Počínaje Mikšem z Lojovic, který zemřel r. 1388, připomínají se vladykové z Lojovic. Tvrz v Lojovicích se poprvé zmiňována v r. 1509. Po roce 1596 byla lojovická tvrz přestavěna v renesanční sídlo. Pozůstatky tvrze jsou dodnes patrné ve zdivu pravého křídla zámku. Těsně po 2. Světové válce zde zřídil Přemysl Pitter ozdravovnu, kde se zotavovaly židovské děti vracející se z koncentračních táborů spolu s německými sirotky. Od r.1948 sloužil zámek léčebným účelům a bylo zde umístěno oddělení protialkoholické léčebny fakultní nemocnice v Praze. Působil zde legendární nestor české alkohologie MUDr. Jaroslav Skála . Dnes je zámek v soukromých rukou a pro veřejnost nepřístupný.

Pyšelské muzeum na náměstí T. G. Masaryka má stálou expozici se sezonní výstavou od dubna do listopadu. V muzeu je k vidění etnografická a numismatická sbírka, archeologie a historie obce a okolí. Část expozice je věnována pyšelskému rodákovi univerzitnímu profesorovi doktoru Emanuelu Rádlovi. Pozornosti pocestných lze v Pyšelích také doporučit restauraci Sokolovna s dobrou kuchyní a příjemnou obsluhou.

Kamenice je dynamicky se rozvíjející obec využívající své přírodní podmínky a blízkost Prahy. Trend směřuje k rozvoji drobného podnikání a služeb, k výstavbě moderního bydlení v přírodním prostředí. Obec nabízí celou řadu sportovních a rekreačních aktivit - koupání, golf, minigolf, tenis, vhodné terény pro pěší turistiku a cykloturistiku, projížďky na koních, stejně jako možnost ubytování.
Citlivě opravená hasičárna v nedalekých Všedobrovicích slouží ke kulturním a společenským akcím. Zásluhu na tom má občanské sdružení Všedobrovice.

Nespeky bývaly významnou vsí na zemské silnici z Prahy do Tábora a Lince. Zájezdní hostince byly v dnešním č.p. 1 a v budově č.p. 9, která je již zbourána a stávala u zemské silnice. Formani zde pravidelně odpočívali při cestě na Prahu, bylo zde postaráno o jejich koně, v případě potřeby zde byly opraveny vozy a náklad zde byl střežen. V Nespekách byla v roce 1564 zřízena jedna z nejstarších dědičných pošt v Čechách. V 1. pol. 20. století se staly Nespeky vyhledávaným letním sídlem. Za důkaz prvorepublikové slávy můžeme považovat architektonicky zajímavé vily postavené podle navrhů arch. Prof. Jaroslava Fragnera ve Fragnerově ulici nedaleko Sázavy. Při procházce je příjemé zastavení ve Staré hospodě. Bývalý zájezdní hostinec č.p.1, nabízí chutné jídlo a vynikající pivo. Nedaleko najdete Farmu Barochov s jezdeckým areálem a příjemným ubytováním.

V Ledcích, necelý kilometr z Nespek podél Sázavy, je kostelík ze 13. století. O kostelík pečuje sdružení Ledce, které zde pořádá koncerty, divadelní představení a setkání výtvarníků. Vedle kostelíka najdete bistro Ledce s milou obsluhou a dobrým jídlem pár kroků od Sázavy. I zde se konají koncerty a společenské akce.

Ondřejov je svou polohou a umístěním v zalesněné krajině vyhledávaným letoviskem s pěknými výlety do okolí. Zajímavým cílem může být zejména hvězdárna Astronomického ústavu.

Jižní cíp Ladova kraje uzavírá Jílové u Prahy. Působí zde Okrašlovací spolek v Jílovém u Prahy Ti o sobě tvrdí ...Nejsme spolek několika mystických podivínů, ale docela obyčejní lidé, kteří chtějí občas udělat i něco navíc pro ochranu krajiny, přírody a lidské morálky. Zkráceně řečeno: Chceme jen žít v rovnováze se svým prostředím.
Jílové u Prahy má bohatou zlatokopeckou historii a jeho okolí je prošpikované důlními díly. Histori regionu již více než sto let dokumentuje regionální muzeum v Jílovém.

Cesty v okolí vybízejí k vyjížďkám na kole. Vybrali jsme pro vás několik zajímavých tras.
Na Ondřejov, kopcovitá trasa po lesních cestách
Do Voděradských bučin, zakončená mírným výjezdem k ondřejovské hvězdárně
Na Gryblu přes Jílové do Pyšel kopcovitým terénem
Přes Horní požáry pro příznivce náročných terénů
Z Pyšel do Prahy z kopce podél Botiče
Přes Českou Sibiř k Sázavě, vhodné i pro trekingové kolo * POPIS TRASY
Krajem Josefa Lady k Sázavě, dlouhé svezení s mnoha zajímavostmi * POPIS TRASY

Jednotlivé trasy jde pěkně propojovat a kombinovat s vlakem. Ráno nasednete v Praze na vlak, který jede alespoň jednou za hodinu z Hlavního nádraží a za chvíli jste v přírodě. Z půl hodiny můžete vystoupit v Říčanech. Pěkná cyklotrasa vede přes Voděradské bučiny do Senohrab. Ze Senohrab pokračuje cyklotrasa do Prahy nebo nasednete na vlak a za 40 minut jste zpátky na Hlavním nádraží. Další výlet začíná ve Střezimíři na "České Sibiři" ... sobotní vlak vyjíždí v 8:42 z Hlavního nádraží a jede 1,5 hodiny. Následuje 60 km převážne z kopce zpátky k Sázavě.

Další zajímavé trasy na ČESKO JEDE

pso@pospokra.cz facebook +420 323 664 523